Φ. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ 14 - 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ
Α.Φ.Μ.:094422116 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.:210.8072065 - FAX: 210.8077973
   
   
   
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
   
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2013
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2014
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31.12.2015